Wat?

Kwalitatief onderzoek

kwalitatief-430Wat is kwalitatief onderzoek

Waar cijfers tekort schieten, biedt kwalitatief onderzoek uitkomst. Bij kwalitatief onderzoek wordt met een beperkt aantal mensen uit de doelgroep ‘de diepte’ ingegaan, waardoor inzicht wordt verkregen in welke argumenten meespelen en in welke woorden de doelgroep praat over het onderwerp. In kwalitatief onderzoek staat de respondent centraal: hij of zij krijgt alle ruimte om vanuit de eigen beleving het onderwerp te benaderen. Dit kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, in een face to face single-interview, een duo- of groepsdiscussie, een brainstormsessie of online via een onderzoekscommunity, een app of in realtime online gesprekken (met webcam of chat).

Voorbeelden van vragen die met kwalitatief onderzoek beantwoord kunnen worden zijn:

  • Hoe wordt (het idee voor) een commercial/advertentie/brochure beoordeeld? Waarom komt de boodschap wel of niet aan bij de doelgroep? Waarom wordt het concept wel of niet gewaardeerd? Wat zou kunnen worden aangepast om de uiting aansprekender of duidelijker te maken?
  • Hoe wordt een nieuw product beoordeeld? Wat zijn redenen om wel of niet geïnteresseerd te zijn in het product of de dienst en welke verkoopargumenten sluiten het beste aan op de behoeften van de doelgroep?
  • Hoe navigeren gebruikers door een website/app heen? Op welke punten functioneert een interactieve module goed en niet goed en waar ligt dat aan?
  • Hoe wordt een onderwerp beleefd door de doelgroep? Met welke weerstanden moet eventueel rekening gehouden worden in een communicatiecampagne of in het ontwikkelen van beleid? Welke haakjes zijn er om ‘de gevoelige snaar’ bij de doelgroep te raken?

Doorpraten over wat we voor u kunnen doen?